Qapqa

De uitvraag

De reis begon met een wens om meer uit LinkedIn te halen. Door daarvandaan steeds een stap hoger te zetten om meer overzicht te krijgen, kwamen we uit bij de kernwaarden van Qapqa.

De aanpak

Duidelijk werd dat de kernwaarden van Qapqa nog niet goed geformuleerd waren. Om goed vorm en inhoud te geven aan dat wat Qapqa onderscheidend maakt, is eerst de merkboom opgezet. Missie, visie en DNA zijn tegen het licht gehouden en samengevat in een merkverhaal met de kernachtige belofte.

Naast een kernachtig merkverhaal met belofte, is ook inzichtelijk gemaakt welke klantgroepen te onderscheiden zijn en op welke manier deze klantgroepen het beste zijn te bereiken. Hiervoor is een waardepropositie uitgewerkt en zijn klantprofielen opgesteld.

Dit alles vormt de basis voor de uitwerking van de marketing- en communicatiemiddelen.

Het resultaat

Qapqa is totaalleverancier van oplossingen voor het lassen van stalen pijpleidingen voor de gas- en olie-industrie, over de hele wereld. Zij verbinden diverse disciplines door integrale oplossingen te leveren. Het verbinden krijgt hiermee een dubbele lading, enerzijds de pijpleidingen, anderzijds de disciplines.  Samen met de integrale oplossingen is dit samen te vatten in joining solutions. Dit heeft geleid tot het volgende merkverhaal:

Together, we create the most distinctive and integrated welding solutions for the construction of reliable and sustainable pipelines. As a family business, we think long term. Dedicated and continuously improving, we always challenge ourselves to go the extra mile.

Qapqa. Joining solutions.

Op basis hiervan heeft de huisstijl een upgrade gekregen, is de website vernieuwd, zijn brochures gemaakt, animaties vormgegeven en een contentkalender opgesteld voor een actieve en waardevolle inzet van LinkedIn.

De samenwerking is in volle gang en meer middelen, waaronder een bedrijfsfilm, zullen volgen.

 

 

Over Qapqa

Qapqa is gespecialiseerd in hoogwaardige, geïntegreerde oplossingen voor automatisch pijplassen. Ze zijn actief in alle continenten, over de hele wereld. In 25 jaar heeft het familiebedrijf zich ontwikkeld tot een vertrouwde leverancier van automatische lasoplossingen voor zowel pijpleidingconstructie als fabricagetoepassingen.

Together, we create the most distinctive and integrated welding solutions for the construction of reliable and sustainable pipelines. As a family business, we think long term. Dedicated and continuously improving, we always challenge ourselves to go the extra mile.

Qapqa. Joining solutions.

www.qapqa.com