Combinatie Waddenkwartier

Combinatie Waddenkwartier, bestaande uit de bedrijven Heijmans en GMB, voert samen met vele koppelpartners in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest het project Dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat uit.

De dijk voldoet niet aan de veiligheidseisen en moet worden versterkt. Door de dijk hoger te maken en de bekleding te vervangen beschermd de dijk de komende vijftig jaar tegen overstromingen.

De uitvraag

Tijdens de dijkversterking worden regelmatig bijzondere werkzaamheden verricht en mooie mijlpalen binnen het project behaald. Met regelmaat bezoekt onze fotograaf dit project om de voortgang vast te leggen voor de Combinatie Waddenkwartier. In opdracht van Waterschap Noorderzijlvest, zijn Heijmans en GMB gestart met het plaatsen van damwanden. Een mooie voortgang die onze fotograaf heeft mogen vastleggen.

Onze illustrator Harmanna heeft voor de kerst een unieke kerstkaart in de stijl van combinatie Waddenkwartier ontworpen voor alle collega’s van team dijkversterking.

 

Het resultaat 

Kerstkaart combinatie waddenkwartier

Fotoreportage: plaatsing damwanden

Combinatie Waddenkwartier

Combinatie Waddenkwartier, bestaande uit de bedrijven Heijmans en GMB, voert samen met vele koppelpartners in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest het project Dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat uit.

De dijk wordt hoger gemaakt en de bekleding wordt vervangen. Tijdens deze dijkversterking worden ook andere koppelprojecten opgepakt. De dijk wordt zo een meerwaarde voor de regio en de meeste de duurzaamste dijk van Nederland.